;

1965

Motto, January 1, 1965:

”Let Us Become a Victorious SubjectE/b>

 

 

 

 

Untitled Leaders Address

January 1, 1965
 

 

 

 

 

 

 

 

15-07: 통일기에 대하여

January 28, 1965
 

 

About the Unification Flag

January 28, 1965
 

 

 

 

The Place Where You Meet God (I)

February 10, 1965
 

 

A Place Where You Meet God (II)

February 10, 1965
 

 

A Place Where You Meet God (III)

February 10, 1965
 

 

 

A True Man EA Man Of Truth

February 12, 1965
 

 

 

Process Of Restoration

February 13, 1965
 

 

San Francisco, California Holy Ground Established

February 15, 1965 | Declaration | Testimony
 

 

 

 

 

Parentfs Day

April 2, 1965
 

 

 

Eisenhower Meets Our Leader

June 25, 1965
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Donft Drink

October 8, 1965
 

 

 

 

 

 

 

 

 

15-275 to 15-280: 조국

October 30, 1965
 

 

 

15-286: 우리의 조국

November 3, 1965
 

 

 

 

 

 

 

16-10: 전도해야 이유

December 22, 1965